ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ