ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (ШИФРА: ЈНМВ-Р-3/2013)