Читај ми

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ И КОМПАНИЈЕ „ЕНЕРГОТЕХНИКА - ЈУЖНА БАЧКА“

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић присуствовао је потписивању Уговора о изградњи когенерационог постројења на Топлани „Запад“, који је ЈКП „Новосадска топлана“, у оквиру Програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији–фаза IV“, потписало са компанијом „Енерготехника-Јужна Бачка“. Уговор су потписали Добросав Арсовић, директор ЈКП „Новосадска топлана“ и Драгољуб Збиљић, директор предузећа „Енерготехника-Јужна Бачка“ које је изабрано за извођача радова на међународном тендеру спроведеном од стране Министарства рударства и енергетике, у сарадњи са консултантима Немачке развојне банке КfW. Пројектом Изградња когенерационог постројења инсталисане снаге 9,9 МW на Топлани „Запад“ је предвиђена изградња когенерационог постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, чиме ЈКП „Новосадска топлана“ отпочиње процес трансформације конвенционалног у модеран и одржив систем даљинског грејања.

- Радује ме чињеница да ЈКП „Новосадска топлана“ наставља модернизацију својих постројења кроз улагање у нову технологију, ново знање, опрему и тиме пружа квалитетније услуге Новосађанима у систему даљинског грејања. У питању је једна комлексна инвестиција вредности 6,24 милиона евра, са више партнера инволвираних у један од најзахтевнијих процеса. Ова инвестиција у области топлификације једна је од највећих последњих година, а поред компаније „Енерготехника-Јужна Бачка“ и Немачке развојне банке КfW, партнер на овом послу је и америчка корпорација „General Electric“. Овако озбиљно партнерство нам гарантује да ће та инвестиција бити квалитетно урађена, врло брзо завршена и да ћемо имати квалитетније грејање у граду - рекао је градоначелник Вучевић и похвалио пословање ЈКП „Новосадска топлана“ које тренутно спроводи више инвестиционих радова и које иде ка модернизацији система истовремено га чинећи економичнијим. Он се осврнуо на чињеницу да је то предузеће своју добит за прошлу годину уплатило у буџет Града, чиме је показало како се може успешно пословати и како се следи политика коју прокламује Влада Републике Србије.

Директор ЈКП „Новосадска топлана“ Добросав Арсовић рекао је да ће инвестиција која је предмет Уговора бити успешно и врло брзо окончана, а да ће донети многе бенефите, као што је нпр. исплативост инвестиције после само две године, а након тога ће се остваривати годишња добит од преко 2.900.000 евра.

- Когенерационо постројење на Топлани „Запад“ може да произведе значајну количину електричне енергије коју ће „Новосадска топлана“ пласирати у електродистрибутивну мрежу по стимулисаној цени, као повлашћени произвођач електричне енергије, што је од великог значаја како за Новосадску топлану, тако и за  Град, као њеног оснивача, јер се на тај начин може обезбедити део средстава неопходних за одржавање и унапређење техничког система - рекао је Арсовић.

Извођење радова је поверено новосадској компанији „Енерготехника - Јужна Бачка“ са  страним партнером „GE Jenbacher“. Предмет уговора је испорука гасних мотора са пратећом опремом, а понуђена је најсавременија технологија наведене аустријске компаније која је саставни део највећег енергетског концерна у свету, америчке корпорације „General Electric“. Директор предузећа „Енерготехника-Јужна Бачка“ Драгољуб Збиљић рекао је да је потписани Уговор веома важан, пре свега, јер се њиме доказује висока класа компаније која је тендер добила на међународном надметању, као и то да се ради о пројекту савремене високе технологије која је новитет на нашим просторима.

Истовремена производња топлотне енергије за припрему топле потрошне воде ће у великој мери смањити потрошњу горива у већ постојећим котловима на гас и повећати расположиви капацитет у производњи топлотне енергије за припрему топле потрошне воде, а у будућности ће повећати капацитет у производњи енергије за хлађење и климатизацију пословних објеката на конзумном подручју најмлађе градске топлане у западном делу града.

Нови Сад, 17. јул 2015. године