Читај ми

ПОТПИСАН ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Према смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Градска управа за образовање, у сарадњи са Привредном комором Србије, Националном службом за запошљавање, Канцеларијом за локални економски развој Града Новог Сада и Школском управом Нови Сад, сачинила је План уписа ученика у средње школе на територији Града Новог Сада за школску 2017/2018. годину.

Реч је о документу који је заснован на реалним потребама привредног развоја локалне заједнице, а потписали су га градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и директори 16 новосадских средњих школа, и биће достављен Школској управи Новог Сада на даље поступање.

- Град је подржао овај акт јер желимо да допринесемо стварању што оптималнијих услова за школовање, обезбеђујући кадрове који су у коресподенцији са стањем у привреди. Радимо на томе да наши суграђани брже и лакше дођу до посла и да не чекају годинама на берзи рада. Образовни систем мора бити усаглашен са тржиштем рада, а то подразумева партнерски однос са сектором привреде. Град Нови Сад је конкурисао на неколико позива за пројекте прекограничне сарадње, међу којима је и онај Србија-Хрватска, и то како бисмо најсавременије опремили поједине школе у Новом Саду, и омогућили ученицима квалитетну практичну наставу на опреми која одговара захтевима компанија – рекао је градоначелник Милош Вучевић нагласивши да Град предњачи у односу на друге локалне самоуправе, када је реч о издвајањима из буџета за образовање, а да се она пре свега односе на капиталне пројекте у основним и средњим школама.

Према речима директора Техничке школе ''Милева Марић Ајнштајн'' Станка Матића План уписа се потписује сваке године, али је сада у оквиру реформе школства и увођења дуалног образовања, дат велики значај том сегменту.

- Нови Сад је први град који је препознао важност увођења дуалног образовања и предузима кораке у том правцу. Наша деца треба да буду оспособљена да могу одмах након средње школе да раде, али и да имају добру основу за даље образовање – нагласио је Станко Матић.

Градоначелник Милош Вучевић захвалио се и компанијама које су подржале План уписа и које комуницирају са средњим школама како би пружиле подршку за образовање кадрова који су им потребни.

- За сада је реч о 20 компанија из области енергетике, грађевинарства, ИТ сектора, и других ресора, а наш је циљ да ово постане шира друштвена акција и да мотивишемо што бољу сарадњу привреде и образовања. Ово су први кораци које треба да прати прилагођавање законске регулативе, а све у оквиру имплементације дуалног образовања – закључио је градоначелник Милош Вучевић.

Нови Сад, 13. фебруар 2017. године