Читај ми

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕТЕТА У ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ:

- детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану
  социјалну помоћ,
- детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља,
- детета без родитељског старања и
- детета са сметњама у развоју.

Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 1. до 31. августа 2019. године, радним даном од 8.00 до 14.00 часова, а средом од 8.00 до 17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе  „Радосно детињство“, у Улици Павла Симића бр. 9.

Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31. 8. 2019. године. Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева.

Потребни обрасци, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите телефоном на број 021- 420-439.

У складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада родитељ може да оствари право и на бесплатан боравак детета предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“. Захтеви се подносе  у оба објекта школе, од 1. до 31. августа 2019. године где се могу добити потребни обрасци, као и сва обавештења.
 

Нови Сад, 30. јул 2019. године