Читај ми

ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ПОШТАНСКОЈ УЛИЦИ

Како обавештавају из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, данас почињу радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Поштанској улици у Новом Саду.

Ова улица део је саобраћајне мреже централног дела градског подручја, повезује централну пешачку зону са Тргом младенаца, због чега се одликује израженим пешачким токовима. У овој улици сучељавају се и два пешачка пасажа – један из правца Булевара Михајла Пупина, а други из правца Јеврејске улице. С обзиром на тренутно стање и фреквентност кретања пешака, постојала је потреба да се улица формира као пашачко-бициклистичка зона, уз могућност приступа интервентним возилима, возилима градске чистоће и возилима за опслуживање, али без дужег задржавања.

У Поштанској улици биће уклоњена постојећа асфалтна конструкција и изграђена јединствена поплочана површина пешачко–бициклистичког карактера. На укрштању са Улицом Петра Драпшина биће изведена колска површина у виду уздигнуте платформе, чиме ће се омогућити умирење саобраћаја и стварање безбеднијих услова за кретање пешака. Колске површине биће стубићима одвојене од пешачке стазе.

Планираном реконструкцијом постојеће канализационе мреже, биће омогућено адекватно одвођење атмосферских и фекалних вода, чиме ће бити решен вишегодишњи проблем површинског одводњавања који је постојао у тој улици. Пројектом је предвиђено и уређење паркиралишта за бицикле, као и изградња новог јавног осветљења у виду постављања седам стубова канделаберског типа са ЛЕД светиљкама.

Извођач радова на реконструкцији Поштанске улице је „Пут-инвест“ ДОО Сремска Каменица, уговорени рок је 120 календарских дана, а вредност инвестиције износи 23.292.522,80 динара.

Нови Сад, 21. септембар 2018. године