Читај ми

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА TRIBUTE - „ИНТЕГРИСАНЕ И ИНОВАТИВНЕ АКЦИЈЕ ЗА ОДРЖИВУ НАДОГРАДЊУ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ“

ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ: Politecnico di Milano, Општина Милано, Град Љубљана, Град Марибор, Град Загреб, Општина Патрас, Град Нови Сад, Град Сарајево, Главни Град Подгорица

ПРОГРАМ: INTERREG ADRION

ФИНАНСИРАЊЕ: ERDF & IPA II

УКУПНИ БУЏЕТ: ЕУР 3.269.400,00

СУФИНАНСИРАЊЕ: ЕУР 2.778.990,00

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1. јануар 2021 – 30. јун 2023.

Градски превоз суочава се са изазовима који настају брзом дифузијом нових технологија и насталим социоекономским и демографским променама. Пројект Interreg ADRION TRIBUTE (InTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE - „Интегрисане и иновативне акције за одрживу надоградњу урбане мобилности“) има за циљ суочавање са таквим изазовима тражењем ефикасних решења и услуга мобилности прилагођених понашању и потребама грађана.

Главни циљ пројекта је унапређење градског превоза развојем ефикаснијих транспортних услуга и решења за одрживу мобилност прилагођену потребама људи. TRIBUTE укључује идентификацију циљних група, спољних услова и техничких захтева, потребних за омогућавање инклузивне употребе иновативних решења за мобилност. Коначно, предвиђен је споразум о Заједничкој транснационалној стратегији за одрживу и иновативну мобилност у градовима Јадранско-јонске регије.

Иновативне методе и алати, као што је Living Lab, биће усвојени за спровођење пилот акција за промоцију одрживе мобилности у следећих осам партнерских градова у пројекту: Љубљана (Словенија), Марибор (Словенија), Милан (Италија), Нови Сад (Србија), Патрас (Грчка), Подгорица (Црна Гора), Сарајево (Босна и Херцеговина) и Загреб (Хрватска). Идентификовањем и укључивањем кључних актера у јавном, предузетничком и академском спектру, као и самих грађана, TRIBUTE ће промовисати јавни превоз и активне начине путовања и истовремено смањити појединачни превоз и поседовање аутомобила у градовима Јадранско - јонске регије.

У складу са циљевима пројекта, Град Нови Сад реализоваће пилот пројекат заснован на креирању мобилне апликације и постављању монитора на аутобуским стајалиштима, који ће корисницима јавног аутобуског превоза на одређеној линији пружати информације о доласцима и одласцима аутобуса у реалном времену, а на основу података из возила у која ће бити постављени GPS уређаји. Такође, корисници мобилне апликације ће добијати и информације о алтернативним видовима превоза (нпр. бициклистички) у циљу задовољења индивидуалних потреба на одржив начин. Новосадска „Жива лабораторија“ (Living Lab), у којој је планирано учешће свих релевантних стејкхолдера у области саобраћаја, омогућава подршку реализацији пројекта у целости.

За више информација, молимо посетите:  https://tribute.adrioninterreg.eu.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili  Programskih tela ADRION-a.