ПЛАЋАЊЕ КАРТИЦАМА НА ШАЛТЕРИМА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НОВОГ САДА

Обавештавају се грађани, физичка и правна лица да се све таксе које се прилажу уз захтеве за услуге које пружају Градске управе Града Новог Сада могу платити платним картицама (DinaCard, VISA i MasterCard) на ПОС терминалима на шалтерима Градских управа Града Новог Сада и то на следећим адресама:

- Писарница градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1 (запримају се захтеви за све градске управе Града Новог Сада),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Илије Огњановића, (запримају се захтеви за Градску пореску управу),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 (запримају се захтеви за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 53 (запримају се захтеви за Градску управу за имовину и имовинско-правне послове),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Радничка улица бр. 2 (запримају се захтеви за Градску управу за урбанизам и грађевинске послове).

Нови Сад, 15. март 2019. године