Читај ми

ОЗБИЉНИМ ПРОЈЕКТИМА ДО БОЉИХ УСЛОВА ЖИВОТА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА

Заменик градоначелника Новог Сада мр Зоран Мандић заједно са председником Скупштине Града Новог Сада Александром Јовановићем присуствовао је презентацији пројеката Мреже организације цивилног друштва "Перпетуум мобиле", планираних за 2012. годину. Том приликом презентована су четири пројекта, која имају за циљ социјализацију и интеграцију маргинализованих група грађана у локалној заједници.

- Брига о маргинализованим категоријама становништва је посао свих друштвено одговорних институција и појединаца. Ми ћемо се трудити да заједнички предузимамо мере како бисмо створили што боље услове за живот ове категорије становништва, јер се управо по томе мери квалитет живота у једној друштвеној заједници - изјавио је заменик градоначелника Новог Сада мр Зоран Мандић и додао да је креирање мреже хуманитарних организација и стратешко осмишљавање пројеката професионалан и савремен начин да се приступи решавању проблема маргинализованих група грађана.

Мрежа организације цивилног друштва "Перпетуум мобиле" основана је у септембру 2011 године, са циљем да удруживањем људских и техничких ресурса покрене пројектне активности којима ће обухватити маргинализоване групе грађана, као што су деца, млади, жене, здравствено угрожена стара лица, инвалиди и особе ометене у развоју, избеглице и интерно расељена лица и припадници мањинских заједница. Следеће године ова мрежа планира реализацију четири пројекта, која се односе на стручно оспособљавање и самозапошљавање маргинализованих група грађана, чишћење дивњих депонија на територији Новог Сада, оснивање дневног боравка за децу и младе ометене у развоју, децу улице и жртве породичног насиља и организовање регионалне конференције организације цивилног друштва "Етнички мозаик Балкана".

Нови Сад, 15. децембар 2011. године