ОТВОРЕН ПРОИЗВОДНО-ЛОГИСТИЧКИ КОМПЛЕКС У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ НОВИ САД