Читај ми

ОТПИС КАМАТЕ И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

Градска пореска управа обавештава све пореске обвезнике који су искористили право на условни отпис камате и мировање дуга по основу изворних јавних прихода (Сл. лист Града Новог Сада, број 56/2012), да обавезно измире јануарску аконтацију накнаде за коришћење грађевинског земљишта до 10. фебруара 2013. године, као и порез на имовину физичких и правних лица, порез на земљиште и комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (они обвезници који су остали обвезници комуналне таксе), до 15. фебруара 2013. године, с обзиром да ће у супротном изгубити право на мировање дуга и отпис камате.

Нови Сад, 5. фебруар 2013. године