Читај ми

ОДРЖАВАЊЕ МОСТА СЛОБОДЕ

Надзорни органи Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције спроводе сталан надзор и обилазак мостова на територији Града Новог Сада. Пројектом прегледа Моста слободе, једног од најпрепознатљивијих симбола града, утврђено је да је мост у конструктивном смислу у добром и стабилном стању, али се у циљу довођења свих елемената моста у технички исправно стање и заштите моста од даљег пропадања, приступа потребним радовима на редовном одржавању.

У претходне три године обављени су значајни радови на овом пољу, а у понедељак, 28. новембра, почиње трећа фаза радова на одржавању Моста слободе, чија је вредност 35,9 милиона динара, са роком завршетка 299 календарских дана.

Радови ће се најпре обављати на пешачкој стази у смеру ка Сремској Каменици, од спиралне рампе до тунела, при чему ће бити затворена зауставна трака на овој деоници.

Планирани радови у овој фази су обнова силазних спиралних рампи са каменичке стране моста, обнова пешачких стаза од силазних рампи до тунела и од дилатација до тунела, са обе стране коловоза. Радови такође обухватају уклањање шибља, траве и ниског растиња са средишњег дела моста, између коловозних трака, поред тунела и код силазне рампе са каменичке стране.

Такође, планирано је враћање заштитне цеви носећих каблова моста у пројектовани положај.

Што се тиче радова на новосадској страни моста, радиће се антикорозивна заштита унутрашњег дела главног сандучног носача, као и уклањање постојећих и уградња нових дилатационих спојница.

Нови Сад, 25. новембар 2022. године