Читај ми

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „УВОД У ИНТЕРНУ ФИНАНСИЈСКУ КОНТРОЛУ“ ЗА ФУНКЦИОНЕРЕ И РУКОВОДИОЦЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Градска управа Града Новог Сада, у сарадњи са Министарством финансија и привреде Републике Србије, организовала је за функционере и руководиоце запослене у Градским управама, Јавним предузећима и Установама чији је оснивач Град, једнодневну презентацију „Увод у интерну финансијску контролу“. Презетанција је имала за циљ да  присутне упозна са значајем система интерних финансијских контрола у јавном сектору, а пре свега да приближи финансијско управљање и контролу као један од елемената система.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је на почетку рада поздравио присутне истакавши да је увођење и развој интерне контроле од изузетне важности за функционисање Градске управе и нагласио да је приоритет да сви руководиоци у јавном сектору, укључујући начелнике градских управа и директоре јавних предузећа, али и запослене, са великом озбиљношћу и одговорношћу приступају раду и свакодневно оправдавају поверење које су им пружили грађани.

Члан Градског већа задужен за буџет и финансије Новог Сада Дејан Мандић обратио се учесницима скупа рекавши да је од велике важности системски приступити процесу успостављања интерне контроле и израде пословних процеса на нивоу целе градске управе.

- Оно на чему ја као члан Градског већа за финансије инсистирам јесте да се  у наредном периоду појача контрола управа директних корисника буџета и увођење система интерне финасијске контроле и интерне ревизије. У том правцу смо и предузели конкретне мере заједно са Министарством финансија и привреде, а резултат заједничког рада је и данашња конференција. Све пословне процесе који се одвијају у Граду Новом Саду треба прецизним алатима финансијске ревизије и контроле усмерити ка циљу уз истовремено сагледавање свих ризика. Контролне активности у виду политике и процедура које обезбеђују спровођење активности у Граду су неопходне за управљање ризицима на адекватан и благовремени начин. Наш задатак је да дођемо до израде писаних процедура и квалитетне интерне контроле процеса рада у Градској управи чиме ће се постићи ефикасност, економичност и ефективност на добробит свих грађана – рекао је Дејан Мандић.

Присутне је поздравио и помоћник министра финансија Горан Цвејић, који се осврнуо на значај константног развоја интерне ревизорске контроле у нашој земљи, а потом су почела предавања стручњака из области интерне финансијске контроле и интерне ревизије. Уследио је низ од осам стручних презентација везаних за тему финансијског управљања, контроле и њихових улога у организацији, процене ризика и интерне контроле сагледане кроз студију случаја, док су неке теме објашњавале појмове увођења финансијског управљања и контроле у организацију и увод у пословне процесе.

Нови Сад, 2. април 2013. године                                          

                                                    Члан Градског већа за буџет и финансије

                                                     Дејан Мандић