Читај ми

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ИНКЛУЗИЈА САДА“

 

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду одржана је конференција „Инклузија сада“ на којој је учествовао представник Канцеларије за особе са инвалидитетом Града Новог Сада Ненад Ћирић.

Том приликом, он је упознао јавност са положајем особа са инвалидитетом у Новом Саду и представио рад Канцеларије за особе са инвалидитетом која функционише у оквиру Градске управе за социјалну и дечју заштиту. У његовом излагању је посебно истакнута чињница да је формирањем Канцеларије за особе са инвалидитетом, Град Нови Сад постао први град у Србији који је на непосредан начин успоставио интерактиван контакт са том популацијом.

Канцеларија обавља послове који се односе на унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Новог Сада и представља организацију која у епицентар рада ставља потребе особа са инвалидитетом. У делокруг рада Канцеларије спадају пружање брзих одговора и информација странкама и удружењима особа са инвалидитетом, праћење конкурса и сарадња са потенцијалним домаћим и страним донаторима, прикупљање података за израду годишњег програма спровођења Акционог плана приступачности, као и учешће у изради софтверског програма за вођење евиденције приступачности.

Конференција је одржана у организацији Завода за здравствену заштиту студената, Савеза студената медицинског факултета и Новосадског удружења студената са инвалидитетом.

Нови Сад, 6. децембар 2013. године