Читај ми

ОБНОВА ОБЈЕКАТА ОД КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА ЗА НОВИ САД

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је радове на обнови објекта некадашње амбуланте који се налази на углу улица Светозара Милетића и Грчкошколске. У циљу заштите тог споменика културе и обезбеђивања функционалног простора, Град је преко ЈП Пословни простор у реализацију тог пројекта инвестирао преко 55 милиона динара.

- Град је одлучио да ове године уреди неоколико капиталних објеката који су од културно - историјског значаја за Нови Сад, а који су били у таквом стању да су представљали опасност за пролазнике и људе који живе у њиховој непосредној близини. Овде ћемо добити око 1000 квадратних метара обновљеног простора, што много значи, с обзиром на имовину који ће Град морати да врати приватним власницима и верским институцијама. Поред овога сређујемо објекат на Еђшегу, који је годинама био запуштен, а крећемо и са изградњом Архива – нагласио је градоначелник Павличић.

Објекат у Милетићевој улици је спратности Су+П+1+Тав, а под радовима се подразумева комплетна адаптација објекта, у шта спадају замена свих инсталација (водовод и канализација, електроинсталације, инсталације грејања, инсталације климатизације објекта), затим поправке и замене свих дотрајалих конструктивних елемената који угрожавају стабилност објекта, занатски радови у ентеријеру (реконструкције свих подних и зидних облога, као и мокрих чворова), занатски радови на екстеријеру (израда нове фасаде у потпуности исте као што је постојећа ), уградња лифта кроз све етаже (што ће омогућити несметано кретање особа са инвалидитетом) и опремање таванског простора који до сада није био кориштен. Нето површина постојећег објекта без таванског простора је 706,98 м2, а нето површина адаптираног објекта са реконструисаним таванским простором је 983,66 м2.

С обзиром на то да је објекат под заштитом, сви радови су под надзором Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Извођач радова је група понуђача на челу са ГП "БЕСТ ИЗГРАДЊА", а рок за завршетак је145 календарских дана.


Нови Сад, 23. септембар 2011. године