„Обновљива енергија у градовима“ - "Renewable Energy in Cities" ("REC")

У оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија, одобрена су средства за пројекат „Обновљива енергија у градовима“ / "Renewable Energy in Cities" ("REC"). Носилац пројекта је Град Осијек, а партнери су УНДП Хрватска и Град Нови Сад са Агенцијом за енергетику Града Новог Сада и Електротехничком школом „Михајло Пупин“. Циљ Пројекта је да се заједничким радом, разменом знања и искустава, формирањем демо-учионице у Електротехничкој школи ''Михајло Пупин'', организовањем радионица у 12 градова Војводине и израдом промотивних материјала, подигне свест о потреби развоја и коришћења обновљивих извора енергије.

Укупна вредност пројекта износи 447.264 евра, од чега вредност пројекта која се односи на Град Нови Сад износи 188.061,04 евра. Реализацијом пројекта Нови Сад је добијен и потпун енергетски преглед пет јавних зграда, као основ за доношење одлука о њиховој рекострукцији, а имплементација Информативног система за управљање енергијом (ISGE) је обезбедила систематско праћење и управљање енергијом у јавним зградама.

Укупна вредност пројекта је 447.264 ЕУР. Вредност дела пројекта који се односи на Нови Сад је 188.061 ЕУР. Од ове суме ЕУ је финансирала 84%, а преостала средства је обезбедио Град Нови Сад.