Читај ми

ОБИЛАЗАК ЗАВРШНИХ РАДОВА У ТОЛСТОЈЕВОЈ УЛИЦИ

Среда, 24. април 2019. године
8.00 часова
Угао Толстојеве и Хоповске улице
Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обићи ће Толстојеву улицу у којој Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује радове на изградњи комуналне инфраструктуре, a чији се завршетак планира у првој недељи маја.

Радови су почели у новембру 2018. године, а обухватали су деоницу од Пушкинове до Хоповске улице у укупној дужини од око 440 метара и то у две фазе. Прво је урађен део Крилове улице, од Хоповске до Толстојеве, у дужини од око 110 метара, док је у другој фази уређена деоница од Крилове до Пушкинове улице у дужини од 330 метара. Изграђен је коловоз ширине 6 метара, обострани паркинг, пешачке стазе, а радови су обухватили и пратећу инфраструктуру - водоводну и канализациону мрежу, јавно осветљење канделаберског типа, а постојећа надземна електро-мрежа замењена је подземном.

Нови Сад, 23. април 2019. године