Читај ми

ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић донео је закључак да се обезбеди пренос средстава у износу од 39 080 000 динара центру за Социјални рад Града Новог Сада за доделу интервентних једнократних новчаних помоћи корисницима који се налазе у тешкој материјалној ситуацији.

Према подацима Центра за социјални рад и Градске управе за дечју и социјалну заштиту 7816 корисника налази се у тешкој материјалној ситуацији и њима ће бити исплаћено по 5000 динара.

Међу корисницима има 4542 пензионера са пензијом нижом од 12 222 динара, 1713 породица са троје, односно четворо деце које остварују право на дечији додатак, 411 породица са децом са сметњама у развоју, 140 породица са децом са сметњама у развоју која су у дневним боравцима ШОСО Милан петровић и Дома за децу и омладину ометену у развоју из Ветерника, 188 породица корисника новчане социјалне помоћи који примају туђу негу и помоћ за децу до 18 година, 695 породица корисника новчане социјалне помоћи са децом предшколског и основношколског узраста, 10 деце на дужем болничком лечењу и 117 хранитељских породица из Новог Сада.

Нови Сад, 21. децембар 2011. године