Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Обавештавамо грађане да је услед великог броја пристиглих примедби које је неопходно обрадити у складу са процедуром предвиђеном прописима, а имајући у виду и околности изазване вирусом ковид-19, одложено одржавање јавне седнице Комисије за планове.

Она је била заказана за 21. фебруар 2022. године у 9.00 часова, у амфитеатру JП „СПЦ Војводина“ на којој је било предвиђено разматрање примедби, предлога  и сугестија на Нацрт Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године на животну средину.

Нови термин одржавања јавне седнице је 7. март 2022. године у 9.00 часова, у амфитеатру ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад, Сутјеска улица бр. 2.

Нови Сад, 14. фебруар 2022. године