Читај ми

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Прекршајни суд у Новом Саду је, након потписаног Споразума о признању кривице између окривљеног лица и  Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада, усвојио први Споразум о признању прекршаја 20. фебруара 2018. године.

            
Позивају се окривљена лица, предузетници и физичка лица против којих је Градска управа за инспекцијске послове Града Новог Сада, поднела Захтев за покретање прекршајног поступка,  а против којих није донета првостепена пресуда, да у циљу бржег и ефикаснијег окончања прекршајног поступка искористе законску могућност и предложе потписивање Споразума о признању прекршаја.

Сваки предлог биће размотрен од стране Градске управе за инспекцијске послове, а на сваки предлог подносилац захтева ће добити писмени одговор.

Напомињемо да се Споразум  о признању прекршаја не односи на издате прекршајне налоге.

За сва детаљнија обавештења заинтересовани се могу обратити Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада, Улица Димитрија Туцовића бр. 3 у Новом Саду.

 

Нови Сад, 26. фебруар 2018. године