НОВОСАДСКИ ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ

www.nou.edu.rs

Новосадски Отворени Универзитет (Раднички Универзитет “Радивој Ћирпанов”) основан је 20. новембра 1952. године, али је као правни наследник Народног универзитета, који је основан 1919, присутан у Новом Саду пуних 90 година. НОУ је добио своју коначну форму 1968. године када је у његов састав ушао и Културно-информативни центар Града. Тако је Новосадски отворени универзитет формиран као организација за потребе општег и стручног образовања и културног информисања и образовања за културу деце, грађана и радника. Од оснивања до данас, пролазећи кроз перманентне организационе промене прилагођене различитим потребама друштва и потребама становништва, кроз Раднички универзитет прошло је близу 2,5 милиона полазника.

НОУ је током година остварио сарадњу са свим институцијама науке и образовања у земљи, као и са бројним међународним институцијама, министарствима и амбасадама, преко којих се вршила размена програма. Као један од највећих Радничких универзитета у земљи, НОУ је увек био лидер у процесима образовања и презентације културе на територији Војводине. Препознатљив облик процеса рада НОУ је, такође, праћење најновијих европских и светских трендова у култури и образовању. Тренутно бројни модерни програми чекају на решавање проблема пословног простора институције, који је изгорео 2000. године.

НОУ је организационо подељен на две основне целине:

Центар за Културу и Центар за Перманентно образовање.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
Најпопуларнији програми Новосадског отвореног универзитета одвијају се у овом Центру, који у поплави квазикултуре развија укус и критерије посетилаца према културним вредностима. Кроз рад Центра Новосађани се срећу са познатим и истакнутим личностима ликовне, музичке, сценске, књижевне, филмске и научне свакодневнице.
Активности су усмерене на ширење и промовисање културе у нашем окружењу. Организују се књижевне вечери, промоције, филмске пројекције, концерти, изложбе, летњи програми и сл. Међу традиционалним програмима истичу се “Новосадски салон” годишња ликовна смотра стваралаштва уметника Новог Сада, јавне трибине, уметничке креативне радионице за едукацију одраслих, као и програми за децу. У оквиру Дечијег културног центра, Новосадски отворени универзитет је остварио сарадњу са бројним новосадским основним школама преко програма креативних радионица, кроз које годишње прође преко 2500 деце. Са Друштвом “Распустилиште” Новосадски отворени универзитет реализује најпопуларнију манифестацију културе и образовања деце “РАСПУСТИЛИШТЕ”, током зимског и летњег школског распуста.

ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ
Обухвата три облика образовања:
НЕФОРМАЛНО ИЛИ ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ са близу 110 различитих облика и могућности преквалификација и доквалификација на свим нивоима знања. С обзиром да су Уједињене Нације 21. век прогласиле веком образовања, овај Центар сматрамо најперспективнијим делом НОУ. Перманентно образовање се спроводи у формама тренинга, курсева, течајева, семинара, саветовања, креативних радионица...
У сарадњи са Друштвом за образовање одраслих, НОУ је један од оснивача и покретача програма Универзитета трећег доба.

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ основан је са појавом и општом употребом рачунара на овим просторима. Пратећи токове информатичког друштва, кроз Центар је до сада прошло око 16.000 полазника обучавајући се на програмима од основа рачунарске писмености, па до уско специјализованих обука и семинара. НОУ је уложио велика материјална средства за обезбеђење најновијих информатичких технологија.

ЦЕНТАР ЗА УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА је најстарија школа страних језика у нашем граду. Организују се течајеви енглеског, француског, немачког, италијанског, шпанског, руског, грчког и српског језика, као и језика који се говоре у Војводини. Настава се организује у групама, али у индивидуалној форми. Центар организује течајеве за предшколски узраст, ученике основних и средњих школа и за одрасле. За реализацију наставе обезбеђују се модерна наставна средства и учила.

ЛИЧНА КАРТА ИНСТИТУЦИЈЕ

Директор НОУ је Мирко Каракаш, дипломирани социолог
На НОУ је запослено 29 радника, од којих 10 са високом и вишом стручном спремом из области културе и образовања.
Перспективна и развојна стратегија НОУ је да својим деловањем, с једне стране, обезбеди програме за убрзавање процеса транзиције и лидерске програме, а с друге стране, да шири актуелну културу и очува традицију војвођанске мултикултуралности.

Радничка 20, 21000 Нови Сад
тел. +381 21 529-861
фаx. +381 25 528-085
nsopenun@gmail.com