Читај ми

НОВИ САД У 5. ФАЗИ ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ЗДРАВИХ ГРАДОВА

У Великој сали Скупштине Града Новог Сада одржана је 1. Седница координационог одбора за приступање Града Новог Сада 5. фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације. Седницом је председавао Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, а присуствовао јој је председник Скупштине Града Новог Сада проф. др Синиша Севић, члан Градског већа за здравство проф. др Золтан Хорват, као и чланови координационог одбора.

- Овај састанак је сазван како би се чланови из свих релевантних ресора упознали са пројектом Нови Сад - Здрав град и започеле активности дефинисане у циљевима и захтевима Пете фазе Европске мреже здравих градова - нагласио је градоначелник Милош Вучевић и додао - Брига о здрављу нашег становништва представља приоритет Града и важан задатак који се мора системски решавати и у који се морају укључити све институције, организације као и појединци.

У периоду од 1985 - 1986. године Светска здравствена организација за Европски регион предлаже пројекат под називом Здрави градови са циљем примене основних принципа из стратегије Здравље за све, кроз локалне активности на нивоу градова. Здрав град је онај који стално ствара и унапређује своје физичко и социјално окружење и развија ресурсе заједнице који омогућавају људима да се узајамно подржавају у остваривању свих животних функција и развоја, до њиховог максималног потенцијала. Европска мрежа здравих градова се развија у пет фаза. Данас се пројекат налази у петој фази развоја која даје приоритет једнакости у здрављу у локалним политикама, а градови се усмеравају на три кључне теме: обзирно и подржавајуће окружење, здраво живљење и здрав урбани дизајн.

Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм Европског региона. Нови Сад је примљен у децембру 2012. године и једини је град у Србији који је ушао у 5. фазу ове мреже.

Нови Сад, 4. септембар 2013. године
.