Читај ми

Нови Сад домаћин Седмог кварталног састанка WeLive конзорцијума

У Новом Саду, у периоду од 13. до 15. децембра 2016. године, одржан је редовни Седми квартални састанак WeLive чланова конзорицујума из Шпаније, Финске, Италије и Србије, чији је Град Нови Сад био домаћин.
Окупљени чланови конзоријума су током три дана дискутовали о текућим темама и демонстрирали  унапређена техничка решења WeLive платформе, те су разменили искуства у вези реализације Такмичења за избор најбоље идеје у циљу унапређења ефикасности јавних градских сервиса који се према пројектном задатку имплеметира у 3 града – пилота: Новом Саду, Билбау, Тренту, као и 1 региону Хелсинки-Усима у Финској. Такође, представљени су и краткорочни планови активности за предстојећи перид, а према усвојеном плану активности.
Поред тога, WeLive конзорицијум је добио новог координатора из Шпаније, госпођу Sillaurren Landaburu (ТЕCNАLIА) која је на састанку представљена присутнима, уместо досашњег координатора господина Jorge Perez Velasco (ТЕCNАLIА).