Читај ми

Отварање Дневне трансфер станице за прикупљање лекова са истеклим роком

Среда, 22. јун 2011. године
12.00 часова
Арсе Теодоровића 1

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић заједно са министром за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања Оливером Дулићем и директором Апотекарске установе Нови Сад др Душаном Милошевићем отвориће дневну трансфер станицу за прикупљање лекова са истеклим роком.

Пре годину дана покренута је акција организованог прикупљања лекова са истеклим роком из кућних апотека. Запримљени лекови биће мерени и класификовани по фармаколошким групама од стране квалификованих особа, и транспортовани у посебно означеном возилу. Стари лекови ће бити одлагани у, за то предвиђеном, делу на Градској депонији, а након завршетка рециклажног центра.

Нови Сад, 21. јун 2011. године