Читај ми

Обилазак изградње постројења за секундарну сепарацију отпада

Четвртак, 10. фебруар
10.00 часова
Градска депонија, Темерински пут, преко пута мега маркета Родић

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор ЈКП 'Чистоћа' Далибор Новаковић обићи ће изградњу постројења за секундарну сепарацију отпада на градској депонији.

За изградњу постројења за секундарну сепарацију отпада Град Нови Сад је 2010. године обезбедио 54 милиона динара капиталних субвенција. Посао изградње и постављања постројења ЈКП „Цистоћа“ поверила је предузећу 'Техниџ', а радови би требало да буду завршени до краја овог месеца. Ново постројење, које се гради у хали у којој се од 2002. године налази слично постројење за секундарну сепарацију, је савременије и веће, а највеће предности су у томе што ће механички бити раздвајан органски отпад који не може поново да се користи од амбалажног отпада који ће улазити у сортирницу. Тако ће у сортирници бити раздвајане корисне сировине као што су папир, картон, најлон, пластика, метал и ПЕТ амбалажа. Ново Постројење моћиће да третира 20 тона отпада на сат, а на пословима раздвајања корисних сировина, ће радити по 28 радника у једној смени.

Иначе, на градску депонију сваког дана, осим индустријског и грађевинског отпада, стигне и 360-400 тона комуналног отпада (из домаћинстава), у којем су садржане сировине које се могу поново корисно употребити. Изградњом новог постројења биће омогућено издвајање тих сировина и њихова продаја, а у исто време смањиће се количина отпада који заврши на депонији.

Нови Сад, 9. фебруар 2011. године