Читај ми

Отварање шалтера за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству

Среда, 28. април 2010. године
12.00 часова
Матичар, Одсек за грађанска стања (шалтер сала)
Трг младенаца 7

У Одсеку за грађанска стања биће отворен нови шалтер за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, у среду 28. априла 2010. године у 12.00 часова. Шалтер ће отворити председник Скупштине града Новог Сада Александар Јовановић и члан Градског већа за управу и прописе Милена Поповић Субић.

Уторак, 27. април 2010. године