НЕОБАВЕЗУЈУЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ КРОЗ ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ И ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА „ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД