Читај ми

"ELEKTRODISTRIBUCIJA NOVI SAD"

Novi Sad, 13.08.2009. Sredstvima javnog informisanja

Dana 14.08.2009. g. se zbog PLANIRANIH radova u el.mreži isključuju:
1. Čerević Vik.naselje Bare: 08.30 - 11.30
2. Čortanovci Deo vik.naselja Srednji breg: 08.00 - 13.00
Dana 14.08.2009. g. se zbog VANREDNIH radova u el.mreži isključuju:
1. Novi Sad Gajeva 14-30: 08.30 - 11.30
2. Petrovaradin Preradovićeva 78-104:
09.00 - 12.00

U delu vikend naselja Mala Karagača:

Napomena: Za radove koji se izvode ili odlažu, čije se objavljivanje zbog kratkoće vremena ne može realizovati u dnevnoj štampi, obaveštenja mogu dobiti na radio stanicama ili na telefon 624-243.