Надгробни споменик јерменске породице Ченази

Надгробни споменик јерменске породице Ченази сачуван je у центру града, у непосредној близини каменом обележеног габарита нестале Јерменске цркве. Данас, представља најнеобичнији мотив опстао у савременом архитектонском окружењу. Постављен је 1790. године и некада је био у порти ове цркве. Како је црква 1963. срушена, а гробље уништено, надгробни споменик породице Ченази представља једини аутентични јерменски споменик на територији града, који сведочи о њиховом битисању у Новом Саду. Радио га је непознати каменорезац од ружичастог камена у облику кубуса (дим.:150 х 150 х 220 cm). Споменик је утврђен за непокретно културно добро-споменик културе.