„MUSEUM PASS“

Музеј Града Новог Сада је у партнерству са Еврорегијом Дунав-Криш-Мориш-Тиса припремио предлог пројекта „Museum pass“. Циљ пројекта је побољшање туристичке понуде кроз развијање сарадње музеја у региону. Предвиђено је да активности на реализацији пројекта трају 18. месеци. Реализација пројекта у току. Укупна вредност пројекта је 214.190,00 еура, а вредност донације 182.061,50 еура.