ЛИСТА ВРЕДОВАЊА И РАНГИРАЊА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ, ЗА 2019. ГОДИНУ