ZAКLJUČAК ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE