ZAKLjUČAK O FINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2018. GODINU

Preuzmite image2018-04-25-154303.pdf (application/pdf 3372 KB)