Čitaj mi

ZA NOVOSAĐANE 93 MILIONA DINARA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Novosađanima će u 2022. godini biti dostupno 78 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti i to za zamenu stolarije, ugradnju izolacije, instaliranje kotlova i peći na ekološki prihvatljive energente, kao i za ugradnju solarnih kolektora i solarnih panela.

Grad Novi Sad je za ove potrebe obezbedio 40 miliona dinara, dok je Ministarstvo rudarstva i energetike pružilo podršku sa dodatnih 38 miliona dinara.

U cilju uspešne realizacije projekata unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene Grad je opredelio sredstva u iznosu od 15 miliona dinara.

Ove aktivnosti su planirane u okviru dva izuzetno značajna strateška dokumenta: „Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022 - 2024. godine“ i „Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu“.

Racionalno korišćenje energije i povećana upotreba obnovljivih izvora energije doprinose smanjenju emisije gasova staklene bašte, ublažavanju klimatskih promena i unapređenju kvaliteta životne sredine, što predstavlja odgovoran pristup upravljanju energijom i bezbedan put ka održivom razvoju Grada.

Novi Sad, 7. mart 2022. godine