Čitaj mi

WeLive na kursu prioritetnih razvojnih pravaca Vlade Srbije

Direktor novoosnovane Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović, 8. novembra 2017.  je otvorio XIII po redu Smart eGovernemnt konferenciju. Jovanović je na konferenciji čija je glavna tema „Digitalizacija društva i informaciona bezbednost“ istakao da je digitalizacija jedna od prioritetnih zadataka Vlade Republike Srbije čiji je cilj uspostavljanje transparentne, efikasne i ekonomične javne uprave.
„Sredstvo za postizanje ovakve javne uprave je moderna, integralna, efikasna i svima dostupna elektronska uprava. Zato je Vlada odlučila da formira svoju službu, kao centralni i najviši IT autoritet u državi – Kancelariju za IT i eUpravu, na način da njen direktor direktno odgovara predsedniku Vlade“, istakao je Jovanović.
On se u sklopu svog izlaganja dotakao tema nadležnosti kancelarije, zakonske regulative koja reguliše oblast IKT i eUprave kao i projekata na kojima će Kancelarija raditi u narednom periodu, kao što su: eZUP, eInspektor, nova nacionalna infrastruktura za otvorene podatke – open data portal, unapređenje eServisa bebo, dobrodošla na svet, elektronska plaćanja na Portalu eUprava, nadogradnja sistema za podršku rada auto školama kao i redizajn Portala eUprava.
Veliki posao je pred nama od navedenih projekata tu su i registri Matičnih knjiga, Državljanstva, Centralni registar stanovništva i Metaregistar. Tu ne smemo izostaviti IKT infrastrukturu kroz uspostavljanje državnog data centra kao i obrazovanje u oblasti IKT na čemu Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednicom Vlade Anom Brnabić intenzivno radi dodao je Jovanović. Više o aktivnostima Kancelarije za IT i eUpravu možete pogledati na: http://www.deu.gov.rs/index.php