VLADIMIR STOJKOVIĆ

VLADIMIR STOJKOVIĆ
Pomoćnik gradonačelnika

Trg slobode 1, Novi Sad
Telefon: +381 21 527 044
e-mail: vladimir.stojkovic@novisad.rs

 

Rođen je 15. januara 1974. godine u Novom Sadu.

Diplomirani inženjer drumskog i javnog gradskog saobraćaja.

Radno iskustvo:
2014 - 2020. godine - član Gradskog veća za komunalne poslove                
2012 - 2014. godine  - pomoćnik gradonačelnika Novog Sada
2006 - 2009. godine - načelnik Uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada
2005 - 2006. godine - pomoćnik načelnika Uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada
2002 - 2005. godine - samostalni stručni saradnik u Upravi za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada
2001 - 2002. godine - inženjer u međunarodnom saobraćaju u DP "Novotrans" Novi Sad
1992 - 1994. godine - vlasnik i direktor PP "Medeja" Temerin

Profesionalno angažovanje:
2008. godine - učestvovao na izradi strategije društveno-ekonomskog razvoja Grada Novog Sada, Grad Novi Sad, Partnerstvo za lokalni razvoj Grada Novog Sada, Novi Sad
2006. godine - učestvovao na izradi Studije parkiranja u centralnoj zoni Novog Sada, u autorskom timu zadužen za razvoj  mreže parking garaža, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2005 - 2008. godine - učestvovao na izradi prostornog plana Grada Novog Sada i urbanističkih planova na teritoriji Grada Novog Sada, Komisija za planove Grada Novog Sada

Govori engleski i ruski jezik.
Oženjen je, otac troje dece.