Čitaj mi

USKORO NOVA INFRASTRUKTURA U ULICI KRALЈEVIĆA MARKA

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u četvrtak, 3. novembra 2022. godine, počinje radove na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Kraljevića Marka, na deonici od Bulevara kralja Petra Prvog do Bulevara Jaše Tomića u Novom Sadu. Zbog izvođenja radova na kanalizacionom kolektoru, od sutra će doći do redukcije saobraćaja u zoni raskrsnice Ulica Kraljevića Marka – Bulevar Jaše Tomića, tako da će se saobraćaj odvijati dvosmerno u jednoj kolovoznoj traci.

Postojeći kolovozni zastor u Ulici Kraljevića Marka je u lošem stanju i ne zadovoljava trenutne saobraćajne zahteve u pogledu bezbednog odvijanja saobraćaja. Oštećenja kolovoza manifestuju se mrežastim pukotinama, podužnim i poprečnim pukotinama i udarnim rupama te je predviđeno uklanjanje kompletne kolovozne konstrukcije, nakon čega će se pristupiti izgradnji novog kolovoza, širine 5,5 metara i ukupne dužine 475 metara.

Pored ovih radova, projektom je predviđeno i rušenje postojećih, te izgradnja 102 nova parking mesta za putnička vozila, sa upravnom šemom parkiranja, kao i izgradnja novih pešačkih staza sa obe strane saobraćajnice. Takođe, predviđeno je i rušenje postojećih i izgradnja novih kolskih ulaza, kao i izgradnja vertikalne prepreke na pešačkim prelazima i prelazima za bicikliste.

Postojeća zastarela kanalizaciona mreža u Ulici Kraljevića Marka će biti rekonstruisana. Predviđena je izgradnja 50 novih slivnika, dok će stari slivnici biti uklonjeni. Površinske vode sa kolovoza i  parking prostora biće odvođene do mesta prihvatanja (slivnika), a zatim u sistem atmosferske kanalizacije.

Projektom je predviđena demontaža celokupnog postojećeg javnog osvetljenja u ulici, te postavljanja novih 16 stubova, visine 8 metara, sa LED svetiljkama.

S obzirom na to da će se radovi, između ostalog, odvijati i na parceli na kojoj se nalazi spomenik kulture, na adresi Ulica Kraljevića Marka br. 37, biće preduzete sve mere za integralno očuvanje spomenika. Takođe, biće zadržane i zaštićene postojeće starije sadnice i odraslo drveće koje se nalazi u uličnom koridoru.

Vrednost investicije je 115 miliona dinara, a rok za završetak 210 kalendarskih dana.

Novi Sad, 2. novembar 2022. godine