Čitaj mi

UOČI SEDNICE SKUPŠTINE GRADA: NOVI SAD NASTAVLjA DA SE RAZVIJA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obratio se javnosti uoči sednice Skupštine Grada Novog Sada, izdvojivši nekoliko tačaka dnevnog reda koje se danas nalaze pred odbornicama i odbornicima. On je naglasio važnost Predloga odluke o rešavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada, kojom se uređuju uslovi i načini rešavanja njihovih stambenih potreba. Radi se o predlogu Komisije za dodelu stanova da se plaćanje zakupa stanova u zgradi y Ulici Stanoja Stanojevića od strane Grada produži još na deset godina. S obzirom na to da nema mogućnosti otkupa po važećem Zakonu, a samim tim ni trajnog rešenja, gradonačelnik je istakao mogućnost dogovora kojim bi zajednički sa stanarima bila predviđena inicijativa za promenu zakonske regulative, jer trenutna zakonska rešenja na nacionalnom nivou ne dozvolјavaju otkup predmetnih 26 stanova.

Gradonačelnik se zatim osvrnuo na još jednu tačku dnevnog reda iz sfere socijalne politike, a to je predlog za obezbeđivanje prava na naknadu troškova za međumesni prevoz ukoliko je učenik dete samohranog roditelјa, čime je predviđeno ostvarivanje prava na naknadu dela troškova međumesnog prevoza u visini od 80% od cene prevoza.

Na dnevnom redu predloženo je i nekoliko tačaka koje se odnose na komunalni sektor, poput izveštaja o realizaciji programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća, a gradonačelnik je prokomentarisao izveštaj o poslovanju JGSP „Novi Sad“ za prethodnu godinu. Naime, iza tog preduzeća je jedan od najtežih perioda u istoriji, prvenstveno zbog vanrednog stanja koje bilo proglašeno u celoj zemlјi, a posledica je skoro duplo manje naplaćenih vozih karata za 2020. godinu. S obzirom na aktivno i nepredkidno učešće preduzeća u prevozu zdravstvenih radnika i drugih službi za vreme pandemije, potrošnja goriva je ostala gotovo ista, te su gubici bili neminovni.

- Grad Novi Sad je stao iza svog javnog prevoznika, i čak tri puta uplaćivao subvencije, a veoma smo zahvalni vozačima i svim zaposlenima koji su održavali sistem prevoza, izneli teret na svojim leđima, radili u otežanim uslovima i omogućili da autobusi u Novom Sadu i dalјe idu redovno – rekao je gradonačelnik i dodao da je nesporna činjenica da bez subvencija, JGSP „Novi Sad“ sa cenom karte od 65 dinara, ne bi mogao da funkcioniše.

Grad Novi sad je obezbedio sredstva i za izgradnju dve nove celine u oviru Centra za socijalni rad u kojem će doći do proširenja kapaciteta. Dva nova objekta biće namenjena za pružanje usluga socijalne zaštite u vidu prihvatilišta za decu i mlade, dnevnog boravka za decu i mlade u riziku i druge usluge socijalne zaštite. Među predloženim odlukama, iz oblasti urbanizma, našla se i izmena pojedinih planova generalne i detalјne regulacije, a gradonačelnik je istakao promenu koja je preduslov za rekonstrukciju zgrade Policijske uprave u Novom Sadu na uglu Ulice braće Jovandić i Bulevara kralјa Petra I.

Novi Sad, 22. jul 2021. godine