TRIBUTE

29.06.2021 - 11:04
Gradska uprava za saobraćaj i puteve nastavlja da sprovodi aktivnosti u sklopu projekta "TRIBUTE" - Integrisane i
07.06.2021 - 08:30
U cilju suočavanja sa izazovima koje postavlja brza difuzija novih transportnih tehnologija i potreba za inovativnim reš
14.05.2021 - 10:44
PROJEKTNI PARTNERI: Politecnico di Milano, Opština Milano, Grad Ljubljana, Grad Maribor, Grad Zagreb, Opština