Spomenik Jaši Tomiću

Spomenik Jaši Tomiću, rad Aleksandra Zarina, figura od bronze, visine 2,20m, na postamentu od kamena, postavljen 2006. godine, u Dunavskoj ulici u Novom Sadu.