Čitaj mi

SKRAĆENјE LINIJE 74 „FRUŠKOGORSKI MARATON“ 19. SEPTEMBRA 2020.

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-4598/20) određuje se privremena izmena trase autobuske linije broj 74 za vreme trajanja „Fruškogorskog maratona“ i važi dana 19. septembra 2020. godine periodu od 7:00 do 23:00 časova.

Izmenjen režim saobraćanja na trasi autobuske linije broj 74 se skraćuje tako da se okretanje autobusa vrši u ulici Fruškogorski put u raskrsnici sa Majdanskom ulicom (kod „Budžaka“) u periodu od 7:00 do 23:00 časova