Čitaj mi

SAOPŠTENjE POVODOM OŠTEĆENjA STABLA SP “KOPRIVIĆ U CENTRU NOVOG SADA''

Radna grupa koju je obrazovala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, a koju sačinjavaju predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine (mr Dragica Branković), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Zoran Plamić), Saveta Gradonačelnika Grada Novog Sada za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila na teritoriji Grada Novog Sada (Prof. dr Saša Orlović) i Upravljača-JKP “Gradsko zelenilo“ Novi Sad (Svetlana Kuzmanov), je po pozivu Gradske uprave izašla na teren i konstatovala da tokom olujnog nevremena koje je zahvatilo Novi Sad u večernjim satima dana 21.07.2023.godine došlo je do prelamanja zaštićenog stabla SP “Koprivić u centru Novog Sada“.

I pored primenjenih mera ojačavanja debla čeličnim šipkama i osiguranja krošnje sajlama, usled udara vetra olujne jačine, došlo je do pucanja i cepanja debla na sredini njegove visine.

Oštećenja stabla su velika i nemoguće je izvršiti sanaciju i revitalizaciju stabla koprivića.

Novi Sad, 22. jul 2023. godine