REZULTATI POSTUPKA PO OGLASU O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA