REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA, KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA, ZA 2014. GODINU