REŠENјE O ODOBRAVANјU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI