REŠENJE O ODOBRAVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ZA 2022. GODINU - MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019 - 2022. GODINE

Preuzmite reshenje_lap_2022.pdf (application/pdf 4571 KB)