REŠENJE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U DRUGOJ POLOVINI 2021. GODINE