Čitaj mi

RECIDIVI PROŠLOSTI I DALJE NANOSE ŠTETU EKONOMSKOJ ŠKOLI

 

Radovi na sanaciji fasade školske zgrade Ekonomske škole „Svetozar Miletić“ naručeni su i izvedeni u toku mandata prethodne gradske vlasti bez znanja i saglasnosti Gradske uprave za obrazovanje. S obzirom na to da nije bio raspisan tender za izvođača radova, što je zakonska obaveza, ne postoji odgovarajuća dokumentacija po kojoj bi se dalјe postupalo. U takvoj situaciji, novac za ovu namenu nije ni mogao biti planiran u budžetu Grada za 2013. godinu.

Bez obzira na ovakav postupak prethodne vlasti i škole, Gradska uprava za obrazovanje založila se u prethodnom periodu da pomogne i pronađe način da se plate izvedeni radovi i omogući dalјe nesmetano funkcionisanje škole.

S obzirom na štrajk koji je počeo u toj školi, kao i na proteste koji se odvijaju ispred Gradske kuće, ističemo činjenicu da je štrajk uvek način pritiska na poslodavca. Zaposlenima u Ekonomskoj školi neposredni poslodavac je direktor, a pravi poslodavac država, tj. Ministarstvo prosvete koje je svoja osnivačka prava prenelo na Pokrajinu. Grad Novi Sad, kada se o školstvu radi, ima osnivačka prava u osnovnim školama i Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“, ali ne i u srednjim školama. Zato bi bilo uputno da se štrajkači obrate osnivaču da se reši problem i da rešenje potraže u Pokrajini i u Ministarstvu prosvete.

Međutim, solidarišući se sa problemima sa kojima se susreću ne samo menadžment i sindikat škole, nastavnici i drugi zaposleni, nego i deca koja školu pohađaju i koja najviše trpe, mi kao predstavnici Grada ne odstupamo od iznalaženja rešenja koje će biti isklјučivo u skladu sa zakonom i ići u korist Škole, a koja su predstavnicima sindikata i uprave škole „Svetozar Miletić“ predočena danas na sastanku upriličenom u Gradskoj kući sa predstavnicima Grada.

Novi Sad, 3. decembar 2013. godine