Čitaj mi

REALIZOVANE INVESTICIJE I PLANIRANE AKTIVNOSTI GRADA U KISAČU

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić posetio je Kisač i tom prilikom razgovarao sa stanovnicima tog naselja o dosada realizovanim investicijama kao i o planiranim aktivnostima Grada na poboljšanju uslova života u tom mestu. Nakon obilaska rekonstruisanog puta Kisač- Irmovo gradonačelnik je posetio Udruženje žena Kisača i poklonio im jedan kompjuter i štampač. Predsednica Udruženja žena Kisača Ljudmila Beridiova – Stupavska zahvalila se gradonačelniku na poseti i poklonu i istakla da će im kompjuter mnogo značiti posebno za arhiviranje starih fotografija, s obzirom na to da je Udruženje i posvećeno negovanju tradicije i običaja.

- Grad je dosta uložio u poboljšanje infrastrukture u Kisaču. Završetak radova na putu Kisač – Irmovo mnogo znači Kisačanima, posebno deci koja svakodnevno putuju u školu u Bački Petrovac. Problem loših puteva u ovom naselju je evidentan, posebno zbog teškog teretnog saobraćaja, i ja sam razgovarao sa predstavnicima SUP-a da pojačaju kontrole prolaska kamiona kroz Kisač, a Grad će nastaviti sa aktivnostima na sanaciji i rekonstrukciji putne mreže - naglasio je gradonačelnik Pavličić. On je takođe rekao da će većina sredstava namenjenih za rešavanje problema odvodnjavanja biti usmerana upravo u Kisač.

Na teritoriji MZ Kisač, u periodu od 2008. godine do oktobra 2011. godine realizovane su brojne investicione aktivnosti vredne oko 100 miliona dinara. U tom naselju izgrađena je atmosferska kanalizacija u ulicama: Kardelisa, Omladinskoj i Janka Čmelika. Takođe izvedeni su radovi na čišćenju i dovođenju dela meliracionog kanala J-362-7 u Kisaču u funkcionalno stanje, što je doprinelo rešavanju problema odvođenja jednog dela atmosferskih i podzemnih voda. Izgrađeno je 80 betonskih kanalica kao i veza ispod pruge kojom je višak vode odveden u kanal na poljoprivrednom zemljištu, a izgrađena je i pumpna stanica sa dva pumpna agregata za prepumpavanje vode. Planirano je da do kraja ove godine budu izvedeni radovi na odvođenju površinskih voda koje naročito ugrožavaju delove naselja u ulicama Janka Gombara, Benešove, Štefanikove, Janošikove. Radove će izvoditi JVP “Šajkaška“ i to u delovima: kanal pored pruge, ulica Janošikova, Benešova, prolaz između Benešove i Janošikove. Izgradnja kanala u ovim ulicama omogućiće oticanje površinskih voda u većem delu sliva koji gravitira propustu ispod železničke pruge na km 90+791,5 (stacionaža pruge). Vrednost pomenutih radova je oko 10.000.000,00 dinara, a važno je naglasiti da se završavaju i glavni projekti kanalizacije za kompletno naselje. Sanacijom i rekonstrukcijom Stočnog groblja u tom mestu realizovana je važna aktivnost u rešavanju velikog ekološkog problema. U Kisaču su realizovane i brojne aktivnosti na sanaciji sportskih terena i dečjih igrališta, u ulici Vuka Karadžića izgrađeno je novo igrališpte za decu, a takođe je sređen i park. Ispred objekta PU Radosno detinjstvo u Železničkoj ulici izgrađen je parking, a u OŠ „Ljudevit Štur“ izgrađena je fiskulturna dvorana.

Novi Sad, 26. oktobar 2011. godine