PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE DP IIa REDA br. 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda) SA DETALjNOM RAZRADOM